D
   

 

 

 

 

   

Taler og andre innslag til vårt bryllup  »

 

På bryllupsdagen blir det mottagelse på Fjellsetra fra kl 15.00. Middagen er beregnet å starte ca kl 16.00, og vi har satt en tidsramme for denne på inntil tre timer.

Vi ber om at de som ønsker å bidra med tale/sang el lignende under middagen tar kontakt med toastmaster Sverre Lindøy (Iduns bror), tlf 996 42 442 eller e-post: 
       sverre.lindoy krøllalfa framnes.vgs.no
Siden han vil være bortreist fra ca St.Hans, er det ønskelig at han kontaktes innen 17.juni. 

Det vil bli rom for taler og andre innslag ved kaffen. Vi ber da om at de som har det, informerer toastmaster om dette.

Overnatting »

 

Turforslag »

 

Program »


 

Barn »

 

Taler, sang o.l. »
 

www.geir.nl/bryllup.html © 2007 • Privacy Policy • Terms Of Use